Handelsbetingelser

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for private, virksomheder og offentlige institutioner der bestiller og betaler via vores onlineshop.

Vores B2B aftale kunder får udleveret salgs- og leveringsbetingelser ved indgåelse af deres aftale.

Vores stamoplysning

CORNELIUS furniture parts
Sjællandgade 46
DK-7100 Vejle

CVR. Nr.: 26551137

Kontaktperson: Peter Cornelius

Etableret: 2004

Generelle handelsbetingelser


1. KØB HOS CORNELIUS furniture parts
Der er ikke indgået en bindende købeaftale med CORNELIUS fp, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra CORNELIUS fp.

2. PRISER
Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for:
 • Valutaændringer
 • Force majeure
 • Leveringssvigt
 • Afgiftændringer
 • Udsolgte varer & trykfejl

3. SALG GENERELT
Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris. 

4. LEVERING
Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos CORNELIUS fp 's producenter.

5. AFBESTILLINGER
Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten " Afbestilling ! " indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 16.00 samme dag, som bestillingen er foretaget.

6. BETALING
De mulige betalingsmåder er:
 • Dankort
 • E-Dankort
 • VISA
 • VISA Electron
 • JCB
 • Mastercard
 • American Express
 • Maestro
 • MobilePay
 • Faktura & EAN ( Virksomheder & Offentlige institutioner)

Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.

7. REKLAMATIONSRET
Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos CORNELIUS fp. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses under Køberegler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

8. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles CORNELIUS fp inden rimelig tid efter varens modtagelse.


9. TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL
Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til CORNELIUS fp, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er 200 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

10. FORSVARLIG RETURNERING
Alle produkter, der returneres til CORNELIUS fp skal være forsvarligt indpakket.

CORNELIUS fp anbefaler, at varen returneres via Post Nord, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Nord's system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til CORNELIUS fp. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

11. ER DE I TVIVL
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler CORNELIUS fp, at De retter henvendelse til CORNELIUS fp via mail info@cornelius-fp.dk eller på telefon 75 89 54 95.

12. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE
Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:
 • Der er ingen fortrydelsesret for B2B kunder
 • Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode.
 • CORNELIUS fp forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er er betalt. 
 • Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen. 
 • Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1,5% pr. påbegyndt måned.
KØBEREGLER

1. Reklamationsret
2. Garanti
3. Ombytningsret
4. Rimelig tid
5. Formodningsreglen

1. REKLAMATIONSRET
Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

2. GARANTI
Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

3. OMBYTNINGSRET
Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

4. RIMELIG TID
I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

5. FORMODNINGSREGLEN
Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.FORTRYDELSESRET

1. Den 14 dages fortrydelsesret
2. Sådan returnerer du varen
3. Forsvarlig returnering
4. Er de i tvivl

1. DEN 14 DAGES FORTRYDELSESRET
I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Post Nord eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af CORNELIUS fp ud fra en mulig salgsværdi.


Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af CORNELIUS living, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

CORNELIUS fp returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN
Der er tre måder hvorpå De kan returnere varen på: 
  De kan nægte at modtage varen fra postvæsnet. 
 o I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at De straks kan returnere varen til CORNELIUS fp.
  De kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til CORNELIUS fp. 
 o I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos CORNELIUS fp.
  De kan aflevere varen på vores lager indenfor 14 dage. (Kun efter aftale.)
 o Adressen er CORNELIUS furniture parts, Sjællandsgade 38A - DK7100 Vejle

Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos CORNELIUS fp. Beløbet returneres ved check udstedt til personen, som fremgår af købsfakturaen.

Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! CORNELIUS fp anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til CORNELIUS fp. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af CORNELIUS fp.

3. FORSVARLIG RETURNERING
Alle produkter, der returneres til CORNELIUS fp skal være forsvarligt indpakket.

CORNELIUS fp anbefaler, at varen returneres via Post Nord, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Nords system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til CORNELIUS fp. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted. 

4. ER DE I TVIVL
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler CORNELIUS fp, at De retter henvendelse til CORNELIUS fp via mail info@cornelius-fp.dk elle på telefon +45 75 89 54 95

5. KLAGER
Klager om en vare eller tjenesteydelse købt hos CORNELIIUS fp kan indgives til EU-kommissionens online klageportal på http://ec.europa.eu/odr eller ved at kontakte Konkurrence- og forbrugerstyrelsen Center for klagesøgning. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores mail info@cornelius-fp.dk